Missie & visie

Pagina

Onze missie

Via joggen volwassenen uit kansengroepen versterken
en ontmoeting tot stand brengen.

Onze doelgroep
Iedereen die geen of moeilijk toegang heeft tot sport behoort tot onze doelgroep: mensen in armoede, nieuwkomers, asielzoekers, … Les Gazelles beoogt een sociale en culturele mix waarbij er door sport ontmoeting en uitwisseling ontstaat. Op die manier bouwen we tijdens het joggen bruggen tussen kansarmen en kansrijken.

Onze waarden
Sportief
Vooruit
Solidair
Open
MIX

Onze visie
Lees meer in de visienota van Les Gazelles de Bruxelles.